MUNKAHELYI KOMMUNIKÁCIÓS HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE

MUNKAHELYI KOMMUNIKÁCIÓS HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE

Céges, kommunikációs tréning: Képzés nyilvántartási szám: E-0011859/2018/D006

Képzési idő: 10 óra; 1 nap

Elmélet: 4 óra;

Gyakorlati órák száma: 6 óra

Létszám: minimum 6 fő, maximum: 16 fő

Miben segít ez a tréning?

  • A munkatársak megtanulják a tiszta kommunikáció, az önkifejezés alapjait.
  • Javul a munkahelyi légkör.
  • Jobban megértik egymást a kollégák.
  • Kevesebb konfliktus és félreértés, több megértés születik.
  • Erősíti az együttműködési készséget.

Célja:

A résztvevők felismerjék a személyiségfejlesztés lehetőségeit: képesek legyenek rálátni önmagukra oly módon, hogy kommunikációjukat az önmegvalósítás és eredményesség szolgálatába állítsák. A kommunikáció fejlesztéséhez elengedhetetlen az önismeret és annak fejlesztése.

Megismerjék a kommunikáció fogalmát, típusait, folyamatát és szabályszerűségeit, s alkalmazni is tudják különböző formáit. Továbbá cél, hogy a tréning hozzásegítse a résztvevőket, hogy magabiztosabban és eredményesebben tudják kifejezni gondolataikat, véleményüket szóban és írásban egyaránt. Erősödjön a non-verbális és verbális kommunikációjuk közötti összhang.

Célunk, hogy a résztvevők kommunikációs hatékonyságukat növelve sikeresebbek legyenek saját életük alakításában.

Fejleszti:

az önismeretet, a személyközi kapcsolatokban használt képességeket, a viselkedés és stílusbeli jegyeket, pozitív attitűdöt alakít ki. Tudatosítja a résztvevő saját erősségeit és fejlesztendő területeit, megerősíti a helyes énképet. A tréning eszköztára kibővíti az eredményes és hatásos kommunikációs technikák ismeretét és használatát, feltérképezi a kommunikációt gátló tényezőket és megoldásokat ad ezek kiküszöböléséhez.

Megmutatja a kérdezés és a hallgatás jelentőségét, megtanítja a pozitív visszacsatolás eszközeit.

Fejleszti a csapaton belüli társas készségeket: együttműködés, csapatszellem.

munkahelyi komm. hat01 photo by-perry-grone-unsplash