VÁLTS POZITÍVRA! ASSZERTÍV KOMMUNIKÁCIÓS TRÉNING

VÁLTS POZITÍVRA! ASSZERTÍV KOMMUNIKÁCIÓS TRÉNING

Élmény alapú kommunikációs üzleti tréning. Képzés nyilvántartási szám: E-0011859/2018/D001

Képzési idő: 10 óra; 1 nap

Elmélet: 4 óra; Gyakorlati órák száma: 6 óra

Létszám: minimum 6 fő, maximum: 16 fő

Miben segít ez a tréning?

  • A munkatársak megtanulják a tiszta kommunikáció, az egészséges önérdek érvényesítés, az önkifejezés alapjait.
  • Pozitív, támogató és elfogadó munkahelyi légkört teremt.
  • Sokkal felszabadultabb ezáltal hatékonyabb és eredményesebb kommunikációs folyamatokat eredményes a munkában és a magánszférában egyaránt.
  • Erősíti az együttműködési készséget és a pozitív gondolkodást, a megoldásra törekvést.

Célja:

A munkahelyi kommunikáció minőségének és hatékonyságának javítása. Az asszertív kommunikáció elsajátításának lényege, hogy agresszivitás nélkül, de az önérvényesítés képességével tegyük örömtelibbé, eredményesebbé kapcsolatainkat, az üzleti és magánszféránkban egyaránt.

A résztvevők megismerjék a különböző viselkedési formák (agresszív, passzív, passzív-agresszív és asszertív), jellemzőit, működését.  Feltérképezzük, ki hogyan reagál rájuk nehéz helyzetekben; megtanulják használni az asszertív kommunikáció eszköztárát, illetve elkezdik adaptálni ezeket az eszközöket saját személyiségükre, helyzeteikre;

Megismerjék a kommunikáció fogalmát, típusait, folyamatát és szabályszerűségeit, s alkalmazni is tudják különböző formáit. Továbbá cél, hogy a tréning hozzásegítse a résztvevőket, hogy magabiztosabban és agressziótól mentesen tudják kifejezni gondolataikat, véleményüket szóban és írásban. Erősödjön a non-verbális és verbális kommunikációjuk közötti összhang. Célunk, hogy a résztvevők kommunikációs hatékonyságukat növelve sikeresebbek legyenek saját életük alakításában.

Fejleszti:

az önismeretet: önérvényesítés, önbizalom és magabiztosság feltérképezése és fejlesztése. Kibontja a személyközi kapcsolatokban használt képességeket, a viselkedés és stílusbeli jegyeket, ezáltal pozitív attitűdöt alakít ki. Tudatosítja a résztvevő saját erősségeit és fejlesztendő területeit, megerősíti a helyes énképet. A tréning eszköztára kibővíti az eredményes és hatásos kommunikációs technikák ismeretét és használatát, feltérképezi a kommunikációt gátló tényezőket és megoldásokat ad ezek kiküszöböléséhez.

valts pozitivra02 photo by pietra-schwarzler-unsplash