MOTIVÁCIÓ KONTRA KIÉGÉS

MOTIVÁCIÓ KONTRA KIÉGÉS

Céges motivációs tréning Képzés nyilvántartási szám: E-0011859/2018/D008

Képzési idő: 10 óra; 1 nap

Elmélet: 4 óra; 

Gyakorlati órák száma: 6 óra

Létszám: minimum 6 fő, maximum: 16 fő

Miben segít ez a tréning?

  • A munkatársak megtanulják felismerni saját testi-lelki tüneteiket, amelyek kiégéshez vezethetnek.
  • Stressz és konfliktuskezelési alapismereteket szerezhetnek.
  • Jobban megértik önmagukat és ezáltal, egymást is a kollégák.
  • A résztvevők megismerhetik saját motivációs késztetésüket, skálájukat.
  • Erősíti a csapat összetartozását és együttműködését.

Célja:

A résztvevők felismerjék a ’burnout’ a munkahelyi kiégés tüneteit, folyamatát és ezáltal képesek legyenek megelőzésére. A képzés célja a folyamat feltárása, megértése és a beavatkozási pontok feltérképezése. A lehetséges motivációs stratégiák alkalmazása, a negatív érzelmi élmények pozitívra változtatása.

Annak tudatosítása, hogy az önismeret fejlesztése az egyik legfontosabb beruházás önmagunkba. Ha feltérképezzük és megértjük az emberi élet két legfontosabb területének a munkának és a magánéletnek motivációs mozgatórugóit, szükségleteit, elvárásait, kihívásait, akkor képessé válunk a saját testi-lelki folyamataink tudatosítására, az öngondoskodásra: a prevenció és intervenció alkalmazásának elsajátítására.

Fejleszti:

az önismeretet, az objektív helyzetelemzést, pozitív attitűdöt alakít ki. Tudatosítja a résztvevő saját erősségeit és fejlesztendő területeit, (munkában és magánéletben egyaránt) megerősíti a helyes énképet.

Megmutatja a stresszkezelés fontosságát, azonosítja a stresszorokat és a konfliktus helyzeteket. Ezáltal javítja a problémamegoldási készséget, önbizalmat és bizalmat épít. Pozitív kommunikációs megoldásokat ad a problémákra. Támogató kommunikációt és hatékony kérdezés technikát sajátíthatnak el a résztvevők. Fejleszti a csapaton belüli társas készségeket: összetartozás, azonos a-ha élmények, támogatás, visszacsatolás.