ÖNISMERET ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS FEJLESZTÉSE

ÖNISMERET ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS FEJLESZTÉSE

Élményalapú önismereti céges tréning Képzés nyilvántartási szám: E-0011859/2018/D004

Képzési idő: 10 óra; 1 nap

Elmélet: 4 óra; Gyakorlati órák száma: 6 óra

Létszám: minimum 6 fő, maximum: 16 fő

Miben segít ez a tréning?

  • A munkatársak megtanulják a saját önkifejezésük és önmaguk megértésének fontosságát.
  • Javul a munkatársak egymásra figyelése, ezáltal csökken a stressz és a konfliktusok mértéke.
  • Jobban elfogadják és támogatják egymást a kollégák.
  • Erősíti az együttműködési és empatikus készséget, ezáltal javítja a munkafolyamatok eredményességét, hatékonyságát.

Célja:

A résztvevők felismerjék a személyiségfejlesztés lehetőségeit, képesek legyenek rálátni önmagukra oly módon, hogy a másokkal való hasonlóságok és eltérések feltérképezése során eljussanak az önelfogadásig, az önszeretetig.

A tréning során a résztvevők megismerjék e fogalmakat, tudják a saját életükre vetítve megérteni és helyesen használni. Feltárják erősségeiket és fejlesztendő területeiket, olyan technikák alkalmazásával, melyekkel betekinthetnek saját személyiségük motivációiba, mozgatórugóiba. Tudatosítsák határaikat és lehetőségeiket, mert így képessé válnak arra, hogy saját szerepüket és annak hatásait helyesen ítéljék meg mind a munkában, mind a magánéleti kapcsolataikban.

A helyes önismeret segítség a munkahelyi kommunikációs nehézségekkel, előítéletekkel, konfliktus helyzetekkel való megbirkózásban. Fontos cél, hogy a résztvevők pozitív mintákkal tudjanak viszonyulni megoldásra váró feladatukhoz, erősödjék önbecsülésük, találjanak örömet és kihívást munkájukban.

Fejleszti:

a résztvevők éntudatosságát: önismeret, önértékelés, önbizalom. A tréning segít felismerni az alapvető személyiségvonásokat, a másokkal való azonosságokat, hasonlóságokat és különbözőségeket, ezáltal fejleszti az empatikus képességet és a társas készségeket. A tréning segít meglátni a saját hibáinkat és ezek kiküszöbölésére irányuló törekvéseinket támogatja.

onismeret02-photo by-mathieu-stern-unsplash